Ashtangayoga

”Ash” betyder åtta och ”anga” betyder gren. Ordet kommer från Patanjalis bok Yoga Sutras där han beskriver den åttafaldiga vägen. Vägen består av 8 steg eller grenar som du som människa ska utöva för att nå maximal hälsa och kontroll över ditt sinne. Patanjali beskriver hur du ska förhålla dig till dig själv och din omvärld och hur du ska träna din kropp och ditt sinne.

Patañjalis Yoga sūtra är en av de allra äldsta texterna inom yoga som beskriver yogans filosofi och praktik. Boken är uppdelad i fyra kapitel vilka innehåller totalt 196 aforismer.

I andra kapitlet 29:e versen ”yama niyama āsana prānāyāma pratyāhāra dhāraā dhyāna samādhaya aṣṭau agāni” beskriver Patanjali ashtanga yoga / den åttafaldiga vägen

 

 

 

 

 

Den åttafaldiga vägen

1. Yama – Individ och omvärld
Ahimsa – icke våld
Satya – Sanning
Asteya – icke stjäla
Bramacharya – moderation av energi
Aparigraha – icke samla

2. Niyama – Individen själv
Saucha – renlighet, kost
Santosha – nöjd, positiv
Tapas – närvaro, ej för bekväm
Svadhyaya – självstudier
Isvara Pranidhana – acceptans, ödmjukhet

3. Asanas – hur jag behandlar min kropp, rörelser, ställningar

4. Pranayma – energikontroll,  andningsövningar

5. Pratyahara – bortförande av sinnen, fokus, närvaro

6. Dharana –koncentration

7. Dhyana – meditation

8. Samadhi – Högsta medvetenhet. Lycka och harmoni