mantra

 

I Ashtangayogan inleder och avslutar man enligt traditionen sin träning med ett mantra.

 

Mantra är något man koncentrerar tankeverksamheten på vid till exempel meditation men det förekommer även ofta inom yogan. Ordet mantra kommer från Man som betyder sinne och Tra som betyder befria, enkelt förklarat blir det ”det som befriar sinnet”.  Ett skönt sätt att samla ihop sig inför och efter träningen

 

 

 

 

 

 

Inledningsmantra
Om
Vande Gurunam charanaravinde
Sandarshita svatmasukavabodhe
Nishreyase jangalikayamane
Samsara halahala mohashantyai

Abahu Purushakaram
Shankhacakrsi dharinam
Sahasra sirasam svetam
Pranamami patanjalim
Om

Fritt översatt på svenska
Om
Jag bugar mig i ödmjukhet iför den högste Gurus lotusfötter
som genom sin kunskap undervisar uppvaknandet av den största lycka,
som tar bort vanföreställningen från den förgiftade betingade existens.

Till Patanjali en inkarnation av Adi Sesha
– vit till färgen och med tusen strålande huvuden
– mänsklig till formen nedan axlarna,
hållandes svärdet av urskillning, ett hjul av eld representerad den oändliga tid
och en snäcka representerande det gudomliga ljudet.
Till honom faller jag på knä.
Om

Avslutningsmantra
Om
Swasthi-praja bhyah
pari pala yantam
nya-yena margena mahi-mahishaha
go-bramanebhyaha
shubamastu-nityam
lokaa-samastha sukhino-bhavanthu
Om shanti shanti shanti

Fritt översatt på svenska
Om
Låt välstånd förhärligas
låt ledare styra världen med kärlek och rättvisa
låt gudomlighet och lärdom skyddas
Låt alla varelser leva lyckliga och välmående
Om Frid, frid, frid