Fysiska meditationer

Om du vill leva ett mer tillfredsställande liv, måste du först veta din potential, vem du egentligen är.

osho-nataraj-dance-meditation

Meditation är vägen till kännedomen.  Det är metodiken i medvetenhetsvetenskapen.

Många meditativa tekniker uppmanar att sitta stilla i tystnad. Men många av oss har samlad inre stress i ”kropp och mind” som kan göra det besvärligt och hindrar oss att bara vara stilla.

Först behöver vi lätta på det inre trycket och stressen innan vi kan hoppas på att komma åt vår inre kraftkälla av medvetenhet.

”Osho Active Meditations” har vetenskapligt formats av Osho (www.osho.com) för att möjliggöra en väg för oss att medvetet uttrycka och upptäcka förträngda känslor och lära oss att se våra invanda mönster på ett nytt sätt.

Dessa meditationer är speciellt anpassade för oss västerlänningar. Osho såg att västerlänningar har svårare att sitta i stillhet som en ”Buddha”.

Osho har tagit fram många olika fysiska meditationer. Bland annat

Dynamic
Nadabrahma
Gourishankar
Nataraj
Kundalini
Mandala

 

Vi sätter ihop en grupp vid visat intresse. Är du intresserad – maila oss på info@yantrastudio.se