I Mysore style yogar du tillsammans med andra, men du gör rörelserna i din egen takt och i det tempo som passar dig. Läraren finns alltid med i rummet och går runt och korrigerar, justerar, hjälper och ger råd. På Mysore har du möjlighet att gå lite längre i din egen practice.

Det spelar ingen roll om du har lång eller kort erfarenhet i Ashtangayoga. Du tränar efter din egen förmåga. Det viktigaste när du börjar med Mysore är att du har lite koll på rörelserna och andningen. Och skulle du glömma så gör det inget, vi guidar dig.