Kontakt

Yantra Studio
Södra Järnvägsgatan 52
827 24 Ljusdal

info@yantrastudio.se
www.yantrastudio.se

OBS!
P.g.a. vägrenovering är infarten från S. Järnvägsgatan. stängd
Ny infart till Yantra Studio från Magasinsgatan (mittemot Granngården)